Samorządowe Spotkanie
Opłatkowe Subregionu Tarnowskiego